Koncesjonowane Biuro Obrachunkowe BDF
Renata Szymonek
41-800 Zabrze
ul. Sierotki 8/3

www.biurobdf.pl
biuro@biurobdf.pl
Kom.: 604-178-092

BDF - Biuro Rachunkowe Zabrze

Oferta naszego biura

Oferta księgowa:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • wyprowadzanie zaległości, korekty błędnych księgowań, korekty deklaracji,
 • uczestnictwo w kontrolach z Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, ZUS,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach podatkowych przed urzędami i innymi instytucjami kontrolnymi.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie i rozlicznie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, inne),
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR i innych,
 • przygotowanie umów, aneksów, porozumień zmieniających, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów i pism związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownika,
 • rozliczenie czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopowej i zasiłkowej,
 • reprezentowanie klienta przy kontrolach z PIP, ZUS lub Urzędu Skarbowego,
 • rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i BHP.

Dodatkowa oferta:

 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie wniosków i rozliczeń dotacji z Urzędów Miast i Urzędu Marszałkowskiego,
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (budownictwo mieszkaniowe),
 • sporządzanie deklaracji rocznych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • udzielanie korepetycji z zakresu rachunkowości,
 • nauka księgowości - prowadzenie KPiR, Ksiąg Handlowych i innych,
 • nauka obsługi programu Płatnik.

  Copyright 2012 BDF-Biuro rachunkowe Zabrze.      Wszelkie prawa zastrzeżone